Prijavi svoju ideju

23.06.2022.

 

Projekat "Kreiraj (po)kretanje" ima za cilj promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji kroz promociju inovativnih i kreativnih rešenja savremenog koncepta urbane mobilnosti, kao i promociju inovacija onih koji razvijaju rešenja za alternativne vidove javnog prevoza i opreme i dr. alata i opreme.

U okviru Projekta „Kreiraj (po)kretanje“ planirane su dve manifestacije, Konferencija posvećena urbanoj mobilnosti i svojevrsna Izložba inovatora, koje bi bile organizovane tokom ovogodišnje nedelje urbane mobilnosti u septembru 2022. godine.

Na Izložbi inovatora biće predstavljeni inovatori učesnici projekta, njihove inovativne preduzetničke ideje, kao i postojeća inovativna rešenja. Izložba će biti organizovana u Beogradu, tokom ovogodišnje evropske nedelje mobilnosti, a nakon Konferencije „Kreiraj (po)kretanje“.

Izložbi bi prethodila online promocija ideja/inovacija izabranih izlagača, odnosno učesnika projekta, a na osnovu dostavljenih aplikacija. Informacije i način prijave, kao i aplikacioni formular zainteresovani mogu naći ovde: Izložba inovatora.

Projekat „Kreiraj (po)kretanje“ Udruženje „Urban.log“ sprovodi u saradnji sa Gradom Beogradom, a u okviru Programa promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu, koju sprovodi Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.