Projekti

  • Kupi bajs

    Kupi bajs

    Udruženje Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda sprovodi Projekt za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta „Kupi bajs“.
  • „Kreiraj (po)kretanje“

    „Kreiraj (po)kretanje“

    Kreiraj (po)kretanje je projekat koji ima za cilj promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji.