Kupi bajs

Na osnovu Odluke o izboru projekta od javnog interesa iz oblasti koja je kao obaveza Grada Beograda definisana akcionim planovima odnosno drugim planskim dokumentima, kojom se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, a koje realizuju udruženja na teritoriji Beograda, i Saglasnosti Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Udruženje Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda sprovelo je Projekt za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta „Kupi bajs“.

Projekat „Kupi bajs“ imao je za cilj pružanje podrške građanima za nabavku bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva na teritoriji Grada Beograda za 2022. godinu, sa namerom povećanja broja biciklista na ulicama Grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine. U skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2022. godinu obezbeđena su sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata od javnog interesa, kojim se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine.

Za sprovođenje Projekta Grad Beograd je izdvojio 7.000.000,00 dinara za pružanje podrške građanima/ka. Pojedinačan iznos sredstava koji se dodeljivao građanima/kama po ovom javnom pozivu za podršku nabavke novog bicikla bio je 5.000,00 dinara, što znači da je opredeljena sredstva moglo i iskoristilo 1.400 punoletnih građana/ki Beograda. Podrška za kupovinu bicikala mogla se ostvariti samo za kupovinu novog bicikla koji se pokreće pomoću pedala ili uz pomoć električnog pogona.

Za potrebe realizacije Projekta „Kupi bajs“ bila je kreirana posebna web aplikacija dostupna isključivo na sajtu Udruženja „Urban.log“ putem koje su se građani i građanke mogli da apliciraju za vaučere u vrednosti od 5.000,00 dinara. Vaučer je mogao biti samo jednom iskorišćen i jedan korisnik je mogao iskoristiti samo jedan vaučer.

U realizaciji Projekta učestvovali su i privredni subjekti koji su se prethodno prijavili za učešće, a nakon sprovedenog Javnog poziva. Na javni poziv su se mogli javiti svi privredni subjekti koji su mogli vršiti prodaju u okviru svoje delatnosti, imali maloprodajne objekte na teritoriji grada Beograda i u svom asortimanu imali bicikle koji se pokreću pomoću pedala ili uz pomoć električnog pogona. Na osnovu prispelih prijava formirana je Lista maloprodajnih mesta u kojima građani/ke mogli iskoristi vaučer.

Fizička lica koja su podnela prijavu putem aplikacije dobijala su personalizovani vaučer na e-mail adresu unetu u prijavi i isti mogli iskoristi u narednih 15 dana ili do realizacije poslednjeg vaučera, kojim su bila utrošena budžetom predviđena sredstva od 7.000.000,00 dinara, i to odlaskom u bilo koji maloprodajni objekat sa unapred utvrđene liste prodavnica.

Za potrebe realizacije ovog Projekta, a u cilju jednostavnijeg prijavljivanja i efikasnijeg korišćenja vaučera, pored jedinstvene web aplikacije, javnost je svakodnevno bila obaveštavana o načinu prijave, broju preostalih vaučera, kao i o dostupnom asortimanu u prodavnicama sa Liste maloprodajnih objekata, u kojima su tokom realizacije Projekta na istaknutim mestima imala i QR kod kako bi se potencijalni kupci na licu mesta mogli prijaviti i iskoristiti vaučer.

Činjenica da je svih 1400 vaučera uspešno realizovano, kao i velika zainteresovanost građana za kupovinu bicikla potvrdila je postojanje želje Beograđana da ovo prevozno sredstvo koriste, kako za rekreaciju, tako i u svrhu javnog prevoza. Pozitivni komentari građana koju su nakon realizacije vaučera ili mogućnost da pošalju svoju ocenu aplikacije, potvrdilo je da naš sistem za dodelu vaučera bio efikasan i jednostavan za korisnike.

Svaki kupac je nakon realizacije vaučera na unetu e-mail adresu dobio Brošuru "Bezbedno kroz grad", posebno izrađenu za Projekat "Kupi bajs", Listu maloprodajnih objekata u kojima može iskorititi vaučer, kao i Listu ovlašćenih servisa u Beogradu.