Kupi bajs

Na osnovu Odluke o izboru projekta od javnog interesa iz oblasti koja je kao obaveza grada definisana akcionim planovima odnosno drugim planskim dokumentima, kojom se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, a koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda i Saglasnosti Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine Udruženje Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda sprovodi Projekt za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta „Kupi bajs“.

Projekat „Kupi bajs“ ima za cilj pružanje podrške građanima za nabavku bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva na teritoriji Grada Beograda za 2022. godinu, sa namerom povećanja broja biciklista na ulicama Grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2022. godinu obezbeđena su sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata od javnog interesa, kojim se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine.

Za sprovođenje Projekta Grad Beograd je izdvojio 7.000.000,00 dinara određeno za pružanje podrške građanima/ka. Pojedinačan iznos sredstava koji se dodeljuje građanima/kama po ovom javnom pozivu za podršku nabavke novog bicikla je 5.000,00 dinara, što znači da opredeljena sredstva može iskoristiti 1.400 punoletnih građana/ki Beograda. Podrška za kupovinu bicikala može se ostvariti samo za kupovinu novog bicikla koji se pokreće pomoću pedala ili uz pomoć električnog pogona.

Za potrebe realizacije Projekta „Kupi bajs“ kreirana je posebna web aplikacija dostupna isključivo na sajtu Udruženja „Urban.log“ putem koje građani mogu da apliciraju za vaučere u vrednosti od 5.000,00 dinara.  Vaučer može biti samo jednom iskorišćen i jedan korisnik može iskoristiti samo jedan vaučer.

U realizaciji Projekta učestvuju i privredni subjekti koji su se prijavili za učešće nakon sprovedenog Javnog poziva, a koji mogu vršiti prodaju u okviru svoje delatnosti, imaju maloprodajne objekte na teritoriji grada Beograda i u svom asortimanu imaju bicikle koji se pokreću pomoću pedala ili uz pomoć električnog pogona. Na osnovu prispelih prijava formirana je Lista maloprodajnih mesta u kojima građani/ke mogu da iskoriste vaučer.

Fizička lica koja su podnela prijavu putem aplikacije dobijaju personalizovani vaučer na e-mail adresu unetu u prijavi i isti mogu iskoristi u narednih 15 dana ili do realizacije poslednjeg vaučera kojim će biti utrošena budžetom predviđena sredstva od 7.000.000,00 dinara, odlaskom u bilo koji maloprodajni objekat sa unapred utvrđene liste prodavnica.