Kreiraj (po)kretanje

Održiva urbana mobilnost

grad

Kreiraj (po)kretanje" je projekat pokrenut u cilju promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji u oblasti urbane mobilnosti. Promocijom inovativnih i kreativnih rešenja savremenog koncepta urbane mobilnosti, kao i promocijom malih preduzetnika koji, prateći svetske trendove, razvijaju rešenja za alternativne vidove javnog prevoza i opreme i dr. alata i opreme, želeli smo da značaj razvoja održive urbane mobilosti približimo građanima i da podstaknemo inovatore da osmišljaju nova rešenja u ovoj oblasti. Projekat je sproveden u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije zajedno sa Gradom Beogradom.

Organizacijom dve manifestacije – Konferencije „Kreiraj (po)kretanje“ i Izložbe inovatora, predstavljena je inovaciona zajednica, inicijative građana i preduzetnici iz oblasti urbane mobilnosti čime se doprinelo, ne samo promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, već i upoznavanju šire javnosti sa prednostima urbane mobilnosti. Projekat „Kreiraj (po)kretanje“ afirmisao je promociju i umrežavanje preduzetnika i pojedinaca inovatora sa svim zainteresovanih stranama, od građana do privrede. Manifestacija „Kreiraj (po)kretanje“ održana je 16. septembra 2022. godine, uoči početka ovogodišnje Evropske nedelje urbane mobilnosti, na Hipodromu Beograd i to organizacijom dva događaja, Konferencije „Kreiraj (po)kretanje“, posvećene inovacijama u oblasti urbane mobilnosti i svojevrsne Izložbe inovatora, na kojoj su se predstavili inovatori/ke učesnici Projekta.

U cilju promocije i povećanja vidljivosti Projekta, kao i aktivizma u oblasti urbane mobilnosti i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji, Udruženje „Urban.log“ registrovalo je ovaj događaj na Platformi Evropske nedelje urbane mobilnosti, čime je Manifestacija upisana na listu Evropskih manifestacija tokom nedelje urbane mobilnosti.

grad

https://mobilityweek.eu/

 

grad

U fokusu Konferencije bilo je predstavljanje inovacija i mogućnosti daljeg razvoja ostvarenih preduzetničkih ideja, promocija Plana održivog urbanog razvoja Grada Beograda i mera Vlade Republike Srbije, kao i predstavljanje mogućnosti razvoja inovacija u ovoj oblasti. Inovaciona zajednica, inicijative građana i preduzetnici imali su priliku da se, kroz promociju i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, povežu sa zainteresovanim stranama i potencijalnih korisnicima.

 

Nakon konferencije organizovana je i svojevrsna Izložba inovatora na kojoj su predstavljeni inovatori učesnici Projekta, koji su se prijavili na prethodno raspisan javni poziv za inovatore u ovoj oblasti. Ovim povodom objavljena je i Brošura kojom su predstavljeni naši inovatori. Na izložbi su inovativne preduzetničke ideje i postojeća inovaciona rešenja predstavili Cin Cin Bells, BICI BOR, GreenGo, Giz Platforma Kragujevac i Zelena milja.

 
grad

Tokom šestomesečne realizacije projekta "Kreiraj (po)kretanje", trajala je i prateća internet kampanja tokom koje smo uz promociju postojećih inovacija u oblasti urbane mobilnosti, upoznavali građane sa konceptom urbane mobilnosti i značaju bržeg razvoja održive urbane mobilnosti u Srbiji. Promocijom inovativnih i kreativnih rešenja savremenog koncepta urbane mobilnosti, kao i promocijom naših malih preduzetnika nedvosmisleno se pruža podrška razvoju održive urbane mobilnosti i njenom doprinostu zaštiti životno sredine.

 

Projekat „Kreiraj (po)kretanje“ ima potencijal da se dalje razvija i realizuje u većem kapacitetu, a manifestacija postane tradicionalni godišnji događaj koji će okupljati preduzetnike, inovacionu zajednicu, privredu, zainteresovane institucije i organizacije kao i samu urban mobility zajednicu čime bi se podsticao razvoj urbane mobilnosti i pozitivne promene u načinu kretanja, kao i zdravijim stilovima života.

 

Udruženje „Urban.log“