Misija i Vizija

Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“

Misija

Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ osnovana je 2021. godine kao neprofitna organizacija sa misijom razvijanja nove subkulture kroz promovisanje razvoja održive urbane mobilnosti i savremenih urbanih uslova u Srbiji.

Vizija

U skladu sa proklamovanom Misijom želimo da uspostavimo jedinstvenu Platformu koja će doprinositi procesu transformacije urbane mobilnosti i afirmaciji tehnoloških rešenja, zaštiti životne sredine i socijalnom uključivanju, težeći multisektorskom umrežavanju i razvijanju kulture zajedničkog planiranja.

Ova svojevrsna Platforma biće prostor/mesto za promovisanje održive urbane mobilnosti, upotrebe alternativnih prevoznih sredstava, pratećih tehnoloških inovacija, edukacije iz oblasti zaštite životne sredine, socijalne uključenosti i bezbednosti u saobraćaju, težeći stvaranju ambijenta multisektorskog umrežavanja i razvijanja kulture zajedničkog planiranja.

Osnovni ciljevi Udruženja „Urban.log“

  • Promocija održive urbane mobilnosti, upotrebe alternativnih prevoznih sredstava i goriva i pratećih tehnoloških inovacija
  • Zagovaranje, umrežavanje i razvijanje kulture zajedničkog planiranja
  • Edukacija iz oblasti zaštite životne sredine, socijalne uključenosti i bezbednosti u saobraćaju.

Vođeni proklamovanim ciljevima i potrebama društva koje se u ovom pravcu ubrzano razvija verujemo da će naša platforma biti adresa za brojne inovativne ideje u Srbiji, edukativne programe, organizacije, udruženja i pojedince posvećene ekološkim temama i održivom razvoju.

Verujemo da će Platforma biti oslonac projektima, inovacijama i inicijativama, promovišući razvoj kulture zajedničkog kreiranja savremenih urbanih uslova i time doprinositi procesu transformacije urbane mobilnosti.

Svestranost Platforme u tom smislu doprinosiće progresivnijem razvoju, podstičući tehnološke inovacije, održiva i tehnički napredna rešenja, vodeći računa o potrebama građana i zaštiti životne sredine.