Uspešno završen projekat „Kupi bajs“

Realizacijom svih 1.400 vaučera namenjenih za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta uspešno je završen Projekat “Kupi bajs" koji je sprovelo Udruženje “Urban.log”

Misija i Vizija

Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ osnovana je 2021. godine kao neprofitna organizacija sa misijom razvijanja nove subkulture kroz promovisanje razvoja održive urbane mobilnosti i savremenih urbanih uslova u Srbiji.

„Kreiraj (po)kretanje“

Kreiraj (po)kretanje je projekat koji ima za cilj promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji.